Lokalplan

Lokalplan 115.06

 

Lokalplanen indeholder en række vigtige bestemmelser om blandt andet:

hvordan området skal anvendes

krav til udstykningers mindstestørrelse

hvor meget og hvor tæt på skel, der må bygges i området

hegn og beplantning

 

Seneste version af Lokalplanen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen (dengang Trundholm Kommune) i 1985. Den kan læses her: