Grundejerforeningen


Kære nye grundejer på Vej 14Velkommen til sommerlandet og tillykke med dit nye sommerhus!

 

Grundejerforeningen

Vi er godt 90 grundejere i foreningen, hvis opgave er at pleje grundejernes interesser i forhold til at sikre gode veje, en dejlig strand og et godt fællesskab.

 

Fælles aktiviteter

Strandrydningsdag - se under arrangementer på hjemmesiden

Sct Hans aften - se under arrangementer på hjemmesiden

Vejfest - se under arrangementer på hjemmesiden

 

Hjemmeside

Grundejerforeningen har en hjemmeside – www.vej14.dk – hvor I kan finde mange gode informationer om fx områdets natur og historie, kommende aktiviteter, referat fra generalforsamlinger m.m.

 

Tilsyn

Vi vil alle gerne sikre, at der er trygt at være på Vej 14. Derfor opfordrer vi alle grundejere til at etablere en god kontakt til naboerne, så det bliver naturligt at holde øje med naboernes huse, når man er i sit eget hus.


Forholdsregler ved nybyggeri eller større ombygninger
Hvis man planlægger et større byggeri på sin ejendom, vil det ofte medføre transport af materialer i store, tunge køretøjer, som kan medføre skade på vejen. Grundejerforeningen henstiller derfor til, at grundejeren efterfølgende sørger for at vejen bringes tilbage til tidligere stand.


 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen