Privatlivspolitik

Grundejerforeningen Vej 14’s Privatlivspolitik

 

 (Person)Databeskyttelsesloven – også benævnt GDPR (General Data Protection Regulation)

 

Der er kommet nye EU-regler om behandling af persondata. Formålet er at beskytte dig som privatperson og dine data, når foreninger og virksomheder håndterer oplysninger.

 

I Grundejerforeningen Vej 14 anvender vi det, man kalder ”ikke-personfølsomme” oplysninger for at kunne sende dig informationer fra Grundejerforeningen.

 

Hvilke data har grundejerforeningen?

Vi har følgende data registreret om dig som grundejer:

Dit navn

Din sommerhusadresse

Din hjemadresse

Din email-adresse, hvis du har oplyst den til os

Dit telefonnummer, hvis du har oplyst det til os

 

Hvad bruges data til?

Grundejerforeningen bruger udelukkende dine medlemsoplysninger i forbindelse med:

Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling

Udsendelse af referat af generalforsamling

Invitation til aktiviteter

Opkrævning af kontingent

Udsendelse af informationer med relevans for alle grundejere

Formidling af kontakt mellem grundejere

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre – ej heller andre grundejere - uden dit udtrykkelige samtykke via mail.

 

Hvis en anden grundejer ønsker at komme i kontakt med dig og henvender sig herom til bestyrelsen, spørger vi dig først, om vi må videregive dine oplysninger til den anden grundejer. Hvis du siger ja, videregiver vi dine kontaktoplysninger til den anden grundejer.

 

Vi offentliggør ikke medlemslisten, og vi sælger ikke oplysninger til markedsføring.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Personlige data gemmes og behandles af enkelte udpegede bestyrelsesmedlemmer.  

 

Foreningen opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af foreningen. Hvis dit medlemskab ophører, gemmer vi oplysningerne i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab.

 

Hvem er dataansvarlig?

Grundejerforeningen Vej 14 er dataansvarlig efter de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Bestyrelsen har udpeget Nina Lindholst som kontaktperson i spørgsmål om behandling af data. Du kan kontakte bestyrelsen’s dataansvarlige via denne mail: lindholst@gmail.com.

 

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig og bede om at få dem rettet eller slettet, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Sidst redigeret: Juni 2018