Nyttige links

Odsherred Kommune

 

Grundejerforeningens område ligger i Odsherred Kommune, som er landets største fritidshuskommune.

 

Her er links til hjemmesider med nyttige informationer om kommunen:

 

Kommunens hjemmeside

http://www.odsherred.dk

 

Akutnumre

http://www.odsherred.dk/din-kommune/akut-hjaelp-og-vagttelefoner

 

Kommunens åbningstider og adresser:

http://www.odsherred.dk/din-kommune/aabningstider-og-adresser

 

Genbrugsstationer:

http://www.odsherred.dk/borger/affald-og-genbrug/genbrugsstationer

 

Afhentning af affald, affaldssortering, m.v.:

http://www.odsherred.dk/borger/affald-og-genbrug/hvis-du-har-sommerhus

 

Geopark Odsherred:

https://www.geoparkodsherred.dk

 

Visit Odsherred:

https://www.visitodsherred.dk


Landliggeren:

https://www.landliggeren.dk

 

Odsherred Lokalarkiv:

https://odsbib.dk/lokalarkivet/om-lokalarkivet

 

Vejen til Odsherred:

https://vejentilodsherred.dk

 

SAGT - Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Odsherred Kommune:

http://www.sagt-odsherred.dk